Skip to main content

Novi energetski poredak

Piše: Robert Kolarec

Kao što sam u nekim prijašnjim tekstovima pisao, stvari su se počele obistinjavati, odnosno razvijaju se točnim redom kako sam predvidio. Dakle, Njemačka i Francuska, uz neke druge zemlje EU, preuzimaju svjetski primat i potpunu kontrolu proizvodnje i distribucije električne energije, pogotovo dobivene iz obnovljivih izvora. Da ponovim ukratko; Njemačka i Francuska su jedni od najvećih proizvođača električne energije u svijetu, kao i uređaja za kontrolu, distribuciju, mjerenje i zaštitu. Sa druge strane, iste te države imaju najjaču proizvodnju svih vrsta vozila na svijetu i strojeva koji koriste razne pogonske motore. Iste te države imaju tvrtke koje upravljaju Internetom i telekomunikacijama, kao najmoćniji provider-i. Jedna od njih je T-Com. Read More

Saudijci kreću u projekt solarizacije

Cijene nafte, još uvijek glavnog energenta i jednog od ključnih roba suvremenog gospodarstva, nerijetko se na tržištu ponašaju poput dobitaka u igrama na sreću. Velike skokove pratili su neočekivani padovi , a najave promjena  obično su neznatne pa dolaze kao iznenađenja, i za investitore na tržištu kapitala i za menadžere u naftnom sektoru. U jeku pada cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, koja je potpomognuta inovativnim tehnološkim rješenjima, poglavito američkih kompanija, koje su u mogućnosti eksploatirati naftu sa prije teško dostupnih resursa, te uz odluku OPEC-a o ne smanjivanju proizvodnje, nafta je preplavila globalno tržište. Postalo je jasno da komoditet naftnog resursa u izdašnim količinama više nije dovoljan za sustavno upravljanje cijenom, te da više ne ovisi naftnom kartelu, tim više o jednoj državi. Ime igre “cijena nafte” promijenjeno je u “postotak tržišta nafte”. Među jednima od najokorijelijih zemalja po pitanju ovisnosti o nafti, uvlači se promjena paradigme na zadnje očekivano mjesto – Sudijskoj Arabiji, ovakve promjene mogle bi biti okidač tektonskim poremećajima na Bliskom istoku, koje će se Read More

Solarna i vjetroenergija u brojkama: Njemačka gotovo 100% , Hrvatska mizernih 5%

Prošle nedjelje u podne, Njemačka je pokrila gotovo 100% potražnje za električnom energijom iz obnovljivih izvora energije na svom teritoriju. Prema procjeni fotonaponske elektrane proizvele su više od 24 GW solarne snage. Vjetroelektrane doprinjele su sa više od 18 GW. Ukupna potrošnja u to vrijeme bila je 55 GW prema Agorametru koji sakuplja podatke u toj državi. (izvor: pv-magazine)

Ova potražnja u stvari je vrlo niska naspram standardne dnevne potrošnje u Njemačkoj, a rezultat je kombinacija toplih temperatura, godišnjih odmora i vikenda, kada većina komercijalnih tvrtki ostaje zatvorena. No upravo u takvom razdoblju postaje jasnije koliko obnovljivi izvori energije mogu zadovoljiti sveukupnu potražnju i u buduće u potpunosti zamijeniti napajanje sa konvencionalnih izvora. Očito je da 100%-tni cilj neće biti postignut u 2015-toj, ali u proljeće i ljeto 2016-te,  zbog dodatnih vjetrogeneratora i novootvorenih solarnih elektrana taj cilj će biti dostižan! Read More